Krosno - www.rckp.krosno.pl

logo.png 4ed5ad411009f7f706e7039e5d97d1c4
top news port info kali mstr galp inwe
Banner NHEF.jpg da0f9e0ddfa33bfa085fd185ade515fe
Portal
Aleja tańca
18.04.2017 Agnieszka Kaszczyszyn

Tytuł projektu: „Aleja Tańca”

Partner wiodący: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie (www.rckp.krosno.pl)

Partner projektu: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku (www.osveta.sk)

Opis projektu:

Założeniem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu na bazie bogactwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego. Realizacja mikroprojektu ma na celu stworzyć przestrzeń, w której artyści z Polski i Słowacji będą mogli przemawiać, jednym, uniwersalnym, pozawerbalnym językiem ciała, jakim posługuje się taniec. Mikroprojekt dzięki realizacji założonych zadań stworzy produkty w postaci wspólnych warsztatów tanecznych podczas „Weekendu dla tańca w Krośnie”. Doprowadzi do powstania polsko-słowackiej grupy tanecznej, która dzięki wspólnym próbom treningom podczas warsztatów stworzy widowisko taneczne. Najważniejsze działania w ramach projektu to:

- Organizacja wydarzenia – "Weekend dla Tańca w Krośnie" (04-2017)

Zadanie obejmować będzie realizację warsztatów tanecznych dla grup polskich i słowackich. Łącznie w zajęciach weźmie udział 120 uczestników mikroprojektu (40 z SK i 80 z PL). Liczba godzin przeprowadzonych warsztatów wyniesie 128. Ponadto podczas "Weekendu dla Tańca w Krośnie" zorganizowany zostanie nocny maraton widowisk tanecznych oraz wystawa zdjęć o tematyce tanecznej, a także wydany folder związany z wystawą.

- Stworzenie polsko-słowackiej grupy tanecznej (05-2017 - 02-2018)

W Polsce i na Słowacji utworzone zostaną grupy taneczne: grupa polska (24 tancerzy) oraz grupa słowacka (24 tancerzy). Będą oni uczestniczyli w próbach pod okiem choreografów w swoich krajach w okresie od maja 2017 do lutego 2018 oraz podczas wspólnie zorganizowanej próby w Polsce. Dokonane zostaną niezbędne zakupy: stroje dla tancerzy, scenografia. zatrudnione zostaną osoby odpowiedzialne za prowadzenie warsztatów, opracowanie muzyki, stworzenie choreografii.

- Wakacyjne warsztaty tańca w Krośnie (07-2017)

W lipcu 2017 odbędą się wspólne warsztaty do grup tancerzy z Polski i Słowacji. Zadanie to obejmuje organizacje ośmiodniowych warsztatów tanecznych w Polsce. Łącznie w warsztatach weźmie udział 48 tancerzy - 24 osoby z grupy polskiej oraz 24 osoby z grupy słowackiej.

- Polsko-słowackie widowisko taneczne oraz podsumowanie projektu (02-2018 – 03-2018)

W lutym 2018 w siedzibie RCKP w Krośnie zorganizowane zostanie widowisko taneczne z udziałem uczestników warsztatów tanecznych z Polski i Słowacji. Widowisko zostanie nagrane. Zorganizowana zostanie również wystawa zdjęć "Taniec w fotografii" prezentująca fotografie wykonane przez uczestników warsztatów fotograficznych. W marcu 2018 odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt z udziałem tancerzy z Polski i Słowacji oraz zaproszonych gości.

Cel główny projektu:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności przedstawicieli środowisk artystycznych pogranicza w zakresie tańca oraz promowanie tej formy artystycznej jako atrakcji regionu skierowanej do odwiedzających i mieszkańców pogranicza.

Cele szczegółowe projektu:

1. Nabycie kompetencji i podniesienie umiejętności artystycznych uczestników projektu w zakresie tańca oraz integracja społeczności pogranicza.

2. Promocja bogactwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego poprzez organizację wydarzeń prezentujących umiejętności taneczne artystów pogranicza

Okres realizacji: 04.2017 – 03.2018

Wartość projektu: 58 548,00 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85% (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się